Юридичні послуги

Кримінальні справи:

 • захист підозрюваних, обвинувачених, а також юридичних осіб, щодо яких здійснюється кримінальне провадження (в тому числі участь адвоката при застосуванні слідчим суддею/судом запобіжного заходу; участь адвоката при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження: відсторонення від посади, тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом тощо);
 • підготовка заяви про вчинене кримінальне правопорушення; забезпечення внесення на її підставі відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
 • представництво потерпілих;
 • представництво цивільних позивачів та цивільних відповідачів у кримінальному провадженні;
 • правова допомога свідкам;
 • збирання доказів;
 • складання процесуальних документів (заяви, скарги, клопотання, заперечення тощо);
 • юридичний супровід обшуку;
 • правова допомога під час допиту та/або інших слідчих (розшукових) дій;
 • захист бізнесу в кримінальних провадженнях;
 • повернення вилученого майна та оскарження арешту;
 • юридичне консультування.

Адміністративні справи:

 • оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення;
 • представництво в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, а також участь на стадії виконання судового рішення;
 • складання процесуальних документів (позовні заяви, відзиви, заперечення, клопотання, скарги та ін.);
 • юридичний аналіз документів;
 • надання усних та письмових юридичних консультацій.

Цивільні справи:

 • представництво в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, а також участь на стадії виконання судового рішення;
 • ведення справ, що виникають із:

1) спадкових спорів (прийняття та оформлення спадщини, визнання права власності на спадкове майно, поділ спадщини між спадкоємцями, продовження строку на прийняття спадщини);
2) сімейних спорів (розірвання шлюбу, стягнення аліментів та/або додаткових витрат на дитину, визначення місця проживання дитини, поділ спільного майна подружжя, позбавлення батьківських прав);
3) земельних спорів (щодо меж земельної ділянки, визнання права власності на землю, поділу земельної ділянки між співвласниками, встановлення сервітуту, визнання недійсними угод, предметом яких є земельні ділянки, оскарження рішень, дій та бездіяльності державних органів тощо);
4) трудових спорів (щодо поновлення на роботі незаконно звільнених працівників, визначення дати та формулювання причин звільнення, стягнення заробітної плати, переведення на іншу роботу, оскарження відмови в прийнятті на роботу, відшкодування шкоди, заподіяної працівником);
5) житлових спорів (вселення та виселення з житлового приміщення, виділення частки в праві власності на квартиру чи інше житлове приміщення, визнання права власності на житло);
6) інших цивільних правовідносин;

 • складання процесуальних документів (позовні заяви, відзиви, заперечення, клопотання, скарги та інші);
 • представництво інтересів клієнта в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях;
 • юридичний аналіз документів;
 • юридичний супровід;
 • підготовка проектів цивільно-правових угод (договорів);
 • надання усних та письмових юридичних консультацій.

Господарські справи:

 • участь у досудовому врегулюванні господарських спорів (перемовини, укладення мирних угод);
 • ведення справ у судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, а також участь на стадії виконання судового рішення;
 • складання позовних заяв, відзивів, заперечень, клопотань, скарг та інших процесуальних документів;
 • представництво інтересів клієнта в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях;
 • юридичний аналіз документів;
 • юридичний супровід суб’єктів господарювання;
 • підготовка проектів господарських договорів;
 • надання усних та письмових юридичних консультацій.

Інше:

Адвокатське бюро Володимира Щиголя також займається справами, пов’язаними із дотриманням фізичними та юридичними особами податкового, антимонопольного, будівельного та іншого законодавства.

Перелік юридичних послуг, які надаються Адвокатським бюро, не є вичерпним.