Юридичні послуги

Кримінальні справи:

Наша команда спеціалізується на наданні юридичних послуг (захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні, представництво потерпілих, надання правової допомоги свідкам, збирання доказів, складання процесуальних документів, юридичне консультування тощо) у наступних категоріях справ:

 • злочини проти життя та здоров’я особи;
 • злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;
 • злочини проти власності;
 • злочини у сфері господарської діяльності;
 • злочини проти довкілля;
 • злочини проти громадської безпеки;
 • злочини проти безпеки виробництва;
 • злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту;
 • злочини проти громадського порядку та моральності (ст. 296 КК України);
 • злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення;
 • злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;
 • злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) та ін.

 

Адміністративні справи:

 • оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення;
 • представництво в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції;
 • складання процесуальних документів (позовні заяви, відзиви, заперечення, клопотання, скарги та ін.);
 • надання юридичних консультацій.

 

Цивільні справи:

Представництво в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції; ведення справ, що виникають із:

1) земельних спорів;
2) сімейних спорів (розірвання шлюбу, стягнення аліментів на дитину, визначення місця проживання дитини, поділ спільного майна подружжя, позбавлення батьківських прав та ін.);
3) спадкових спорів (юридичні послуги з прийняття та оформлення спадщини, поділу спадщини між спадкоємцями, продовження строку на прийняття спадщини тощо)
4) трудових спорів;
5) житлових спорів;

 • представництво в судах та ведення інших справ, що виникають з цивільних правовідносин;
 • складання процесуальних документів (позовні заяви, відзиви, заперечення, клопотання, скарги та інші);
 • юридичний супровід;
 • підготовка проектів цивільно-правових угод (договорів);
 • надання юридичних консультацій.

 

Господарські справи:

 • ведення справ у судах першої, апеляційної та касаційної інстанції; написання позовних заяв, відзивів, заперечень, клопотань, скарг та інших процесуальних документів;
 • юридичний супровід;
 • підготовка проектів господарських договорів;
 • надання юридичних консультацій.

 

Інше:

Адвокатське бюро Володимира Щиголя також займається справами, пов’язаними із дотриманням фізичними та юридичними особами податкового, антимонопольного, будівельного та ін. законодавства.